Регистрация на Humminbird продукт

Регистрирайте своя Humminbird сонар и се възползвайте от предимствата, които можем да Ви предоставим!
Следната форма за регистрация се отнася за всички Humminbird сонари, за които се издава гаранция след закупуване на стоката.

Купувач (име и фамилия):
Адрес:
Мобилен телефон:
Е-mail адрес:
Номер на гаранционна карта:
Модел на изделието:
Фабричен номер:
Продуктът е закупен в: България В чужбина
Магазин (място на закупуване на продукта):
Гаранционен срок по гар.карта:
Дата на закупуване:

При закупуване на Humminbird сонар се издава гаранционна карта от продавача на магазина, от където е закупена стоката. Това е оригиналният гаранционен документ, който трябва да се представи при евентуална повреда на сонара.

Регистрацията на Humminbird сонар чрез горната форма предоставя допълнителни привилегии на всеки, който пожелае да регистрира устройството си на сайта www.humminbird.bg

Това включва следните преференции:

  • Възможност за удължена гаранция на закупения сонар за период до три месеца след датата на изтичане на гаранцията;
  • Известяване на посочения е-mail aдрес при бъдещи промоции и отстъпки за Humminbird сонари и аксесоари;
  • Известяване на посочения е-mail aдрес с предоставяне на информация за нови модели Humminbird сонари;
  • Предоставяне на бъдеща допълнителна информация за Humminbird сонари, аксесоари и технологии;
Като основен вносител на Humminbird продукти за България, към 2 годишната стандартна европейска гаранция, FilStar ще удължи за своя сметка гаранционния срок с цели три месеца.

За да може да се възползвате от предимството удължена гаранция е необходимо да отговаряте на следните условия:
  • Да сте закупили своя Humminbird сонар в България;
  • Да сте регистрирали своя Humminbird сонар на www.humminbird.bg преди да е изтекъл гаранционния срок на продукта;

Удължена гаранция не се предоставя за сонари закупени в чужбина и такива, които са били регистирани след изтичане на техния гаранционен срок.