360 Imaging Sandwich Style-Starboard

X

Заявка за закупуване на 360 Imaging Sandwich Style-Starboard


Данни за купувача:
Имена: *Град: *
Адрес: *Телефон: *
Email: *Фирма:
Булстат:3 + 6 =
Искам да закупя броя на цена 900лв за брой

Условия за пазаруване

Аксесоар предназначен за използване с AS 360SSI.
Монтира се между двигателя и транеца или на някоя от двете страница на десния борд на лодката. Уникални скоби за монтаж позволяват нагласянето надолу/нагоре или под ъгъл от 30˚, за да се приспособи към транеца. Може лесно да се върти, за да се постигне желаната ориентация в зависимост от различни фактори (вид транец, място на двигател). След като се постави на нужната позиция се заключва с помощта на скоба. Продуктът е изключително здрав, благодарение на своята алуминиева и неравна конструкция.

Продуктов код на производителя - 1810303.
Аксесоар предназначен за използване с AS 360SSI.
Монтира се между двигателя и транеца или на някоя от двете страница на десния борд на лодката. Уникални скоби за монтаж позволяват нагласянето надолу/нагоре или под ъгъл от 30˚, за да се приспособи към транеца. Може лесно да се върти, за да се постигне желаната ориентация в зависимост от различни фактори (вид транец, място на двигател). След като се постави на нужната позиция се заключва с помощта на скоба. Продуктът е изключително здрав, благодарение на своята алуминиева и неравна конструкция.

Продуктов код на производителя - 1810303.
Аксесоар предназначен за използване с AS 360SSI.
Монтира се между двигателя и транеца или на някоя от двете страница на десния борд на лодката. Уникални скоби за монтаж позволяват нагласянето надолу/нагоре или под ъгъл от 30˚, за да се приспособи към транеца. Може лесно да се върти, за да се постигне желаната ориентация в зависимост от различни фактори (вид транец, място на двигател). След като се постави на нужната позиция се заключва с помощта на скоба. Продуктът е изключително здрав, благодарение на своята алуминиева и неравна конструкция.

Продуктов код на производителя - 1810303.


* с предварителна заявка - не се поддържа на склад

 

Код Артикул
-Talon & Humminbird 360 Universal Mounting Bracket - Sandwich-Style – S 900 лв