DualBeam Plus

X

Заявка за закупуване на DualBeam Plus


Данни за купувача:
Имена: *Град: *
Адрес: *Телефон: *
Email: *Фирма:
Булстат:3 + 6 =
Искам да закупя броя на цена лв за брой

Условия за пазаруване

DuelBeam Plus сонар
При използването на DualBeam PLUS™ сонар може да работите с два лъча. Един тесен централно фокусиран лъч, който е с покритие до 20º и втори лъч от 60º, разширяващ покритието до област равна на дълбочината - при 20 фута дълбочина, по-големият лъч покрива област широка до 20 фута. Първият лъч е фокусиран на дъното, за да Ви покаже структурата и подводната растителност. Вторият лъч търси риба в по-широката област на покритие. Може да използвате всеки от двата лъча отделно - все пак когато работят заедно получавате по-ясно изображение на това, което се крие под лодката Ви.





•Два комбинирани лъча осигуряват детайлно изображение и широка област на покритие.

•Прецизен 20º лъч за точна картина на структура, профил на дъното и риба.

•Широк 60º лъч осигурява обширна област, в която се локализира наличието на риба, стръв и структура.






Видео

Какво е DuelBeam Plus сонар? Научете повече за DuelBeam Plus технологията и как може да Ви помогне по време на риболов от следващото видео.



Изключителна прецизност и покритие


•Наблюдавайте няколко лъча поотделно един до друг или обединени заедно, за да получите пълна картина;

•Покритие на област равна на дълбочината, на която се намирате;





•Два комбинирани лъча осигуряват детайлно изображение и широка област на покритие.

•Прецизен 20º лъч за точна картина на структура, профил на дъното и риба.

•Широк 60º лъч осигурява обширна област, в която се локализира наличието на риба, стръв и структура.






Видео

Какво е DuelBeam Plus сонар? Научете повече за DuelBeam Plus технологията и как може да Ви помогне по време на риболов от следващото видео.


Изключителна прецизност и покритие


•Наблюдавайте няколко лъча поотделно един до друг или обединени заедно, за да получите пълна картина;

•Покритие на област равна на дълбочината, на която се намирате;





•Два комбинирани лъча осигуряват детайлно изображение и широка област на покритие.

•Прецизен 20º лъч за точна картина на структура, профил на дъното и риба.

•Широк 60º лъч осигурява обширна област, в която се локализира наличието на риба, стръв и структура.






Видео

Какво е DuelBeam Plus сонар? Научете повече за DuelBeam Plus технологията и как може да Ви помогне по време на риболов от следващото видео.


Изключителна прецизност и покритие


•Наблюдавайте няколко лъча поотделно един до друг или обединени заедно, за да получите пълна картина;

•Покритие на област равна на дълбочината, на която се намирате;





•Два комбинирани лъча осигуряват детайлно изображение и широка област на покритие.

•Прецизен 20º лъч за точна картина на структура, профил на дъното и риба.

•Широк 60º лъч осигурява обширна област, в която се локализира наличието на риба, стръв и структура.






Видео

Какво е DuelBeam Plus сонар? Научете повече за DuelBeam Plus технологията и как може да Ви помогне по време на риболов от следващото видео.